Turite klausimų? 8 661 40000

Mielai atsakysime I-V: 10-19 val., VI: 11-17 val. Kitu laiku galite palikti žinutę.

Omniva akcijos taisyklės

 

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS
 
1.1. UAB NAUJA ERA juridinio asmens kodas 302607308, buveinės adresas Konstitucijos pr. 12,
 
Vilnius, LT-09309, (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją. Pirkite www.sargiai.lt bet kurią prekę,
 
rinkitės pristatymą į OMNIVA paštomatą ir dalyvaukite loterijoje (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma
 
pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. AKCIJA
 
2.1. Akcijos trukmė:
 
2.1.1. Akcija vyksta nuo 2017-09-07 iki 2017-09-30 (imtinai) www.sargiai.lt internetinėje
 
parduotuvėje.
 
2.2. Akcijos prekės:
 
2.2.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, Akcijos metu įsigiję bet kurįą prekę internetinėje svetainėje
 
www.sargiai.lt ir pasirinkę pristatymą į OMNIVA paštomatą.
 
2.2.3. Vienas užsakymas reiškia vieną atskirą loterijos registraciją. Kuo daugiau užsakymų, tuo
 
didesnė galimybė laimėti.
 
2.2.4. Tas pats dalyvis gali dalyvauti neribotą skaičių kartų.
 
2.2.5. Akcijos prizas: Visi pirkusieji www.sargiai.lt ir pasirinkę pristatymą į Omniva terminalus iki Rugsėjo 30d gali laimėti vieną iš šių puikių prizų:

"Modernioji Kama Sutra", romaną "Penki kampai" ir dviejų dalių romaną "Bėganti Ugnis".

 
2.2.6. Prizo laimėtojai bus išrinkti burtų keliu ir paskelbti 2017-10-01 dieną, susisiekus
 
asmeniškai.
 
2.2.7. Jei laimėtojas neatsilieps per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, jo laimėjimas bus
 
panaikintas.
 
2.2.8. Prizas laimėtojui bus įteiktas asmeniškai.
 
2.2.9. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Nauja era“, UAB „Busines service center “ ir UAB „OMNIVA“
 
darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus akcijos rengimo metu,
 
taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.
 
3.0.0. Pirkėjo pasirinkimas siųstis užsakymą į OMNIVA paštomatą yra laikoma dalyvio sutikimu
 
dalyvauti akcijoje. Dalyvaudamas šioje akcijoje, dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis
 
akcijos vykdymo tikslais.
 
3.0.1. Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus
 
Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją
 
apie pasikeitimus iš anksto pranešęs interneto svetainėje www.sargiai.lt. 
 
3.0.2.Visą informaciją apie vykstančią akciją galima rasti interneto svetainėje www.sargiai.lt. Visus su
 
akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu info@sargiai.lt. Telefonas pasiteirauti – 8 661
 
40000 darbo dienomis nuo 10:00 iki 19:00 val.
 
3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
 
3.1. Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo
 
tvarka, nagrinėja Organizatorius.
 
3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017-04- 30 dienos Organizatoriaus
 
buveinės adresu.
 
3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo
 
skundo gavimo dienos.
 
4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 
4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra
 
Organizatorius. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su
 
Organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.
 
4.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, įskaitant Akcijos dalyvių
 
vardų, pavardžių viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.
 
4.3. Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad
 
neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta
 
tvarka.
 
4.4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi,
 
taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
 
4.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo
 
Akcijos pabaigos.
 
5. ATSAKOMYBĖ
 
5.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių
 
nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant Akcijos prekių įsigijimą ir/ar Prizo
 
gavimą/negavimą.
 
5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo
 
termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų
 
atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
 
5.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir/ar kitomis
 
Prizų savybėmis.
 
6. MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS
 
6.1. Visas išlaidas, susijusias su Prizų atsiėmimu, sumoka pats Akcijos dalyvis, nebent Organizatorius
 
ir Laimėtojas sutaria kitaip.
 
7. KITOS SĄLYGOS
 
7.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir
 
įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
 
7.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles ir/ar Prizų
 
atsiėmimo tvarką. Apie Taisyklių ir/ar Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimus Organizatorius privalo viešai
 
paskelbti tinklapyje www.sargiai.lt. 
 
7.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo
 
įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais
 
klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais
 
ir šiomis Taisyklėmis.
 
7.4. Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami.